אנו מודיעים על אזכרתו של
בעלי אבינו ואחי
עטרת ראשנואשר הרצל דניאלז"ל
האזכרה תתקיים ביום שלישי, כ"ו אב התשפ"ב, 23/08/2022
בשעה 19:00, בית כנסת
בבית הכנסת מסילת העולים פינת רח' זרובבל, חולון אשתו וילדיו
הדפסה