ברוך דיין האמת - נפלה עטרת ראשנו
המומים, כואבים ודואבים אנו מודיעים על פטירתו של
רבא רבא
מיסטרינוןזצ"ל
ההלוויה תתקיים ביום חמישי, כ"א אדר ב' התשפ"ב, 24/03/2022
בשעה 05:00, 7658
יושבים שבעה בביתו אבי משה 5 המשוגעים
הדפסה