בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
בעלי, אבינו וסבנו האהוב
אברהם בצלאל ז"ל
ההלוויה תתקיים ביום רביעי, ח' אדר א' התשפ"ב, 09/02/2022
בשעה 13:00, החדש יבנה
יושבים שבעה בבית המנוח המעורר 9 דירה 5 חולון המשפחה האבלה
הדפסה