בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
אבינו,סבנו,אחינו
אליהו מזרחיז"ל
ההלוויה תתקיים ביום ראשון, כ"א שבט התשפ"ב, 23/01/2022
בשעה 14:00, מישור אדומים
הגביש 10 דירה 16 מזרחי אבשלום,ואלעד
הדפסה