בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
הדבר האלמנטרי
פרופסורצדקז"ל
ההלוויה תתקיים ביום ראשון, ז' אדר התשע"ז, 05/03/2017
כל הארץ
יושבים שבעה בכל בית בישראל רחוב ישראלי משפחות נפגעי ונפטרי חולי סרטן בית בחולים רמב"ם
הדפסה