ביום השנה לפטירתו של
אבינו אחינו דודנו וסבנו
טבח שלמה ז"לז"ל
האזכרה תתקיים ביום חמישי, ד' שבט התשפ"ב, 06/01/2022
בשעה 15:40, טירת הכרמל
בית כנסת חכם יוסף חיים דקר 13 המשפחה האבלה
הדפסה