search
close
close
ברוך דיין האמת
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
אבינו, אחינו, וסבנו היקר
יהודה דוד לאון זמרו בן אסתרז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שבת, ל' כסלו התשפ"ב, 04/12/2021
בשעה 22:30, דרך החיים מישור אדומים
יושבים שבעה בבית משפחת רוזי ואלי זמרו הגביש 10 דירה 29 מעלה אדומים המשפחה האבלה
printהדפסה