search
close
close
ברוך דיין האמת
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
אבינו, אחינו, חמינו וסבנו היקר
ניסים בן רחל ורחמים טאלקארז"ל
ההלוויה תתקיים ביום רביעי, ז' חשון התשפ"ב, 13/10/2021
בשעה 13:00, בית קברות הישן בן זכאי
יושבים שבעה בבית הנפטר דואני 52 יבנה המשפחה האבלה
printהדפסה