ברוך דיין האמת
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של
אימנו וסבתנו היקרה
אימנומרים מרי זדהז"ל
ההלוויה תתקיים ביום ראשון, ט"ז אדר התשפ"א, 28/02/2021
בשעה 00:00, בהעלמין ירקון
יושבים שבעה רחוב ויצמן 66 חולון ויקי
הדפסה