אנו מודיעים על אזכרתו של
אהובנו בעלי אבינו סבנו ואחינו
מנהל התיכון בצפתאריה כהןז"ל
האזכרה תתקיים ביום שישי, כ"ג שבט התשפ"א, 05/02/2021
בשעה 11:30, בבית העלמין בצפת
אסתר כהן הילדים והנכדים
הדפסה