בצער רב ובלב כואב אנו מודיעים על פטירתו של
אבינו אחינו וסבנו היקר
שלמה מזרחיז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שלישי, כ"ח טבת התשפ"א, 12/01/2021
בשעה 15:30, הר המנוחות גבעת שאול
יושבים שבעה בבית המנוח תוך שמירה על הנחיות הקורונה יהלום 224 המשפחה האבלה
הדפסה