בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
בעלי, אבינו, וסבנו היקר
ראובן בסוןז"ל
ההלוויה תתקיים ביום רביעי, כ"ה סיון התש"פ, 17/06/2020
בשעה 18:50, קרית שאול
יושבים שבעה פנחס רוזן 6 ירושלים משפחת בסון
הדפסה