ביום השנה לפטירתה של
רעייתי, אימנו, סבתינו, אחותינו
אהובתינואליס רוטז"ל
האזכרה תתקיים ביום חמישי, כ"ז אייר התש"פ, 21/05/2020
אשקלון
המשפחה
הדפסה