בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
ד"רבנימין רויזמןז"ל
ההלוויה תתקיים ביום ראשון, ה' אדר התש"פ, 01/03/2020
בשעה 14:00, כפר סבא הישן
הרשות השופטת
הדפסה