נפלה עטרת ראשנו
בצער עמוק אנו מודיעים על פטירתו של
אבנר כהןז"ל
ההלוויה תתקיים ביום ראשון, ה' אדר התש"פ, 01/03/2020
יושבים שבעה בבית המשפחה מושב בית נחמיה, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00. המשפחה אבלה
הדפסה