ברוך דיין האמת - נפלה עטרת ראשנו
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
יקירנו ואהובנו
החופש הגדולז"ל
ההלוויה תתקיים ביום ראשון, א' אלול התשע"ט, 01/09/2019
בשעה 08:00, בכיתות הלימוד
יושבים שבעה בתי הספר מדינת ישראל תלמידי ישראל
הדפסה