search
close
close
ברוך דיין האמת
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של
ביתו של ישראל, אלמנות שלו אריה שלו ז"ל
שרה שלוז"ל
ההלוויה תתקיים ביום חמישי, כ"א אב התשע"ט, 22/08/2019
בשעה 16:00, קרית שאול
יושבים שבעה רחוב חורוגין 18, רמת גן 25-27/8/19, שעות: 10-13 / 16-18 נועם, ניר, ליגל וג'ניפר
printהדפסה