אנו מודיעים על פטירתה של
ביתו של ג'איף
ג'וליאט בן חמוז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שישי, א' אב התשע"ט, 02/08/2019
חולון
המשפחה המתאבלת
הדפסה