אנו מודיעים על אזכרתו של
ג'ורג וייסברגז"ל
האזכרה תתקיים ביום חמישי, ז' סיון התשפ"ד, 13/06/2024
בשעה 18:00, בן גוריון 24
תפילות מנחה, ערבית וסעודת מצווה תתקיים ביום חמישי המשפחה
הדפסה