אנו מודיעים על פטירתה של
בת יחיאל
תמרה זקינובהז"ל
ההלוויה תתקיים ביום רביעי, כ"ח תמוז התשע"ט, 31/07/2019
ירקון שער גאולה
המשפחה
הדפסה