בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של
בת שמעון
אסתר גרשוניז"ל
ההלוויה תתקיים ביום רביעי, כ"ח תמוז התשע"ט, 31/07/2019
חולון
המשפחה המתאבלת
הדפסה