בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של
בת אריה
מרים פזז"ל
ההלוויה תתקיים ביום רביעי, כ"ח תמוז התשע"ט, 31/07/2019
קרית שאול
המשפחה
הדפסה