בצער עמוק אנו מודיעים על פטירתה של
אמנו, סבתנו ואחותנו
ציפורה (צ'יפה) שמעז"ל
ההלוויה תתקיים ביום חמישי, ט"ו שבט התשפ"ד, 25/01/2024
בשעה 13:00, חולון
השבעה תתקיים ברחוב מעלות 3 דירה 7 חולון המשפחה הכואבת
הדפסה