בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
בן זוגי, אבינו, אחי, סבנו
יוסף ולטמןז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שני, ז' כסלו התשפ"ד, 20/11/2023
בשעה 14:00, בבית העלמין מנוחת עולם נתניה
השבעה תתקיים ברח׳ יואב 5 תל אביב בימים : שלישי, רביעי וחמישי בין 16:00-19:00 משפחות ולטמן וגולן
הדפסה