אנו מודיעים על פטירתה של
רעיה, אם, סבתא
מרים קימלובז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שלישי, כ' תמוז התשע"ט, 23/07/2019
בשעה 10:00, חיפה
יושבים שבעה בביתם של אלה ודורון קימלוב רחוב שארית הפליטה 34, חיפה המשפחה המתאבלת
הדפסה