אנו מודיעים על פטירתו של
יקירנו
רס"בישראל כהנאז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שלישי, כ' תמוז התשע"ט, 23/07/2019
פתח תקווה
צוות ארגון גמלאי צה"ל
הדפסה