אנו מודיעים על פטירתו של
פרופ'יעקב מלכיןז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שישי, כ"ג תמוז התשע"ט, 26/07/2019
בשעה 11:00, תיכון אומניויות הבמה
יושבים שבעה בבית משפחת מלכין רחוב עוזיה 11, ירושלים אבלים: בת זוגו, ילדיו, נכדיו
הדפסה