אנו מודיעים על פטירתה של
עדנה נויפלדז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שלישי, י"ג תמוז התשע"ט, 16/07/2019
בשעה 15:00, ירקון שער גאולה
הדפסה