במלאת שלושים לפטירתו של
בננו ואחינו היקר
עמנואל אונדמאגןז"ל
האזכרה תתקיים ביום שלישי, ז' אב התשפ"ג, 25/07/2023
תפילת מנחה,ערבית וסעודת מצווה תתקיים בבית הכנסת"חנניה הכהן"(בית כנסת אדומה)
רחוב שבטי ישראל 19 מוקיריי זכרו מוזמנים המשפחה
הדפסה