אנו מודיעים על פטירתה של
נונה בראליז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שלישי, י"ג תמוז התשע"ט, 16/07/2019
בשעה 12:00, רמת השרון צומת מורשה
יושבים שבעה במועדון בית בלב רחוב יהודה הנשיא 52, רמת השרון המשפחה האבלה
הדפסה