search
close
close
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
אם, אחות, סבתא, סבתא רבא
עמליה (עמל'ה) בר עוז לבית רוזנתלרז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שלישי, י"ג תמוז התשע"ט, 16/07/2019
בשעה 18:00, פרדס חנה
הילדים: יואב ויובל, נעמי שליט, הכלות, הנכדים והנינים
printהדפסה