במלאת שלושים לפטירתה של
ביתי אמנו אחותנו וסבתנו
פז גריןז"ל
האזכרה תתקיים ביום חמישי, כ"ו סיון התשפ"ג, 15/06/2023
בשעה 16:00, ראשון לציון בית העלמין גני אסתר בנין הספדים חדש שער אתרוג
מנחה ערבית וסעודת מצווה 19:15 כצנלסון 16 בית דגן המשפחה האבלה
הדפסה