אנו מודיעים על פטירתה של
סלי לוסטיגז"ל
ההלוויה תתקיים ביום ראשון, י"א תמוז התשע"ט, 14/07/2019
בשעה 15:00, קריית ביאליק
יושבים שבעה בבית הבת, אסתר עשהאל רחוב לח"י 41, קריית ביאליק המשפחה האבלה
הדפסה