במלאת שלושים לפטירתו של
אבינו,סבנו, אחינו היקר
עובדיה שמשז"ל
האזכרה תתקיים ביום חמישי, ט"ז אדר התשפ"ג, 09/03/2023
בשעה 09:00, בית העלמין ערד
המשפחה האבלה
הדפסה