בצער רב ובלב כואב אנו מודיעים על פטירתו של
אבא, סבא
יצחק נחימובז"ל
ההלוויה תתקיים ביום חמישי, ד' שבט התשפ"ג, 26/01/2023
בשעה 19:00, ארגנטינה
יושבים שבעה רעננה אלימלך רימלט 23 - דירה 8 המשפחה האבלה
הדפסה