נפלה עטרת ראשנו
בצער עמוק אנו מודיעים על פטירתו של
ראש משפחתנו.
אבינו הגדול יצחק אבינוזצ"ל
ההלוויה תתקיים ביום שישי, ח' כסלו התשפ"ג, 02/12/2022
בשעה 12:00, מערת המכפלה
יושבים שבעה בקרב המשפחה נחל גרר. בניו : יעקב ועשיו ונכדיו האוהבים.
הדפסה