במלאת שלושים לפטירתו של
אבינו אחי וסבנו האהוב
הצייראריה מוסקוביץז"ל
האזכרה תתקיים ביום שישי, א' כסלו התשפ"ג, 25/11/2022
בשעה 09:30, קרית שאול
נפגשים בשער הצבאי. המשפחה האבלה
הדפסה