בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של
אבינו, סבנו ואחינו
דוד (דדה) בוסירהז"ל
ההלוויה תתקיים ביום רביעי, כ"ט חשון התשפ"ג, 23/11/2022
בשעה 16:30, כפר נחמן, רעננה
יושבים שבעה בביתינו עציון 2, רעננה
הדפסה