search
close
close
ברוך דיין האמת
בצער רב ובלב כואב אנו מודיעים על פטירתו של
בעלי, אבינו, אחינו וסבנו היקר
יוסף קלמן ארליךז"ל
ההלוויה תתקיים ביום שלישי, כ"א חשון התשפ"ג, 15/11/2022
בשעה 14:00, גני אסתר, רח' ד"ר יוסף בורג ראשל"צ
יושבים שבעה בבית משפחת ארליך ההתיישבות 47, ראשל"צ המשפחה האבלה
printהדפסה